Klintehamn.

En svår trafikolycka
inträffade här i fredags afton, i det att en 43-årig man, Axel Eriksson, kom i vägen för en Visbybil och ådrog sig allvarliga skador. Eriksson, som tjänstgör som orgeltrampare och dessutom arbetar med litet av varje, gick på vägen mellan Bönders och kyrkan, varvid han mötte några cyklister. Då han skulle gå ur vägen märkte han icke, att en bil kom körande, och trots att dess förare för att undvika kollision slog till bromsarna och svängde bilen nedåt det bredvidliggande diket, fick mannen en stöt av bilen så att han föll omkull. I ambulans fördes den skadade så fort sig göra lät till lasarettet, där det konstaterades, att han fått ryggmärgen skadad, varför kroppen delvis förlamats. Tillståndet är givetvis allvarligt och det är ovisst huruvida han skall kunna räddas till livet.
Enligt vad som upplysts måste det skedda betraktas som en ren olyckshändelse. Eriksson, som år sjuklig och något efterbliven, har alltid brukat gå vingligt, och därtill kommer att han är döv. Bilen, som hade en kvinnlig förare, hade framförts med måttlig fart, cirka 30 km. i timmen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *