Villkoren för eldbegängelse.

Visby domkapitel tillstyrker hos k. m:t riksdagens begäran om utredning huruvida större möjligheter än enligt nu gällande bestämmelser kunna beredas för uppfyllande av eldbegängelseföreningens önskningar beträffande dispositionen av aska, efter eldbegängelse. Redan nu anser sig domkapitlet emellertid böra upplysa att det icke lär kunna avsevärt bidraga till utredningen i sådana avseenden, som omedelbart sammanhänga med själva eldbegängelserna, emedan dylika hittills särdeles sparsamt förekommit inom orten. Eldbegängelseföreningen vill bl. a. ha till stånd ändrade bestämmelser för förvaring av urna samt rätt för kyrkogårdsmyndighet att meddela tillstånd till gravöppning för upptagande, och förflyttning av gravsatt urna. (TT.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 augusti 1932
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *