Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Motorkrönikan.

Som man torde erinra sig blev den 9 sistlidne juli en fru från Alva påkörd av en personbil i hörnet, av Skolportsgatan och Södra Hansegatan med påföljd, att hon föll i gatan och ådrog sig ett lårbensbrott. Bilens förare var nu instämd för att ha varit vållande Ull olyckan på grund av att bilens fotbroms icke varit i reglementsenligt skick. Käranden, som utskrevs från lasaret den 7 dennes, företräddes av ombud varanden vitsordade polisförhörsprotokollet och framhöll, att ha.n kommit med låg hastighet — cirka. 15 km. — och svängt in mot Skolportsgatan, då i detsamma käranden ledande en treårig gosse i handen kom i vägen. Rätt vad det var sprang kär. mitt ut j körbanan, och gå var olyckan skedd. Svar; sade sig icke vilja bestrida att han varit vållande till olyckan, men han betonade, att fotbromsen fungerat normalt förut på dagen. Möjligtvis hade han trampat i för hårt vid tillfället ifråga, vilket förorsakat att bromsen. gått sönder. Ombudet anhöll om tre veckors uppskov på grund av att något meddelande ännu icke ingått från vederbörande försäkringsbolag och alltså inga yrkanden kunde preciseras. Åklagaren ville icke bestrida svarandens uppgifter vad anginge fotbromsen och hade heller icke något emot att målet uppsköts tre veckor. Svaranden hade varit fullt nykter vid tillfället. Uppskovet bevillades.

För att ha framfört bil i berusat tillstånd på Endreväg och därtill varit vållande till kollision med en annan bil var smeden J. A. G. Pettersson från Barlingbo instämd, och han inställde sig personligen för att svara i målet. Svar. bestred, att han varit så pass berusad att han varit inkompetent att föra bil, men han medgav att han förtärt 15 cl. sprit, vilket han sade Sig mycket väl tåla utan att bli drucken. Strax innan olyckstillfället — det hade varit mycket folk i rörelse — hade han hållit så mycket till vänster som han kunde, men av någon anledning hade hans vagn gått sönder, och då i samma ögonblick en bil kom från motsatt håll blev kollision oundviklig, i den mötande bilen hade bl. a. suttit en kvinnlig passagerare, som vid kollisionen erhöll en nervchock, så att hon måste föras in i ett hus bredvid. Båda bilarna blevo avsevärt ramponerade. Svar. förklarade, att kollisionen absolut inte inträffat, om inte hans vagn gått sönder, och han bestred på nytt att han varit så berusad, att han inte kunde föra bil. När vagnen gick sönder hade han förlorat herraväldet över denna.

Enligt vad ett vittne uppgivit vid polisförhöret, hade vittnet sett svarandebilen komma från Österport. Då bilen framförts något osäkert, hade vittnet följt efter, anande ätt det icke skulle gå väl. Vittnet hade sett den mötande bilen, vilken hållit så långt på sin vänstra sida som möjligt, men detta oaktat hade svar. med sin bil kört på den. Vittnet ansåg, att svar. varit så pass berusad, att han icke ägt nödigt herravälde över sina handlingar och att han ensam vållat olyckan.
Åklagaren meddelad; att länsstyrelsen i avvaktan på utslaget återkallat svarandens körkort. För vittnens hörande uppsköts målet två veckor.

För att ha framfört bil och därvid icke ha iakttagit nödig försiktighet var en chaufför instämd. Han hade den 6 sistlidne juli i hörnet av Snäckgärdsvägen och Spitelgatan påkört en annan bil. Svar.. som personligen inställt sig, bestred att han hållit för hög hastighet. Han hade bromsat i god tid och givit signal. Yttrande den 1 sept.

En fyllerist bötfälldes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *