Syneförrättning.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Botvalda, Frigsarve, Gumbalda, Hägvede, Odvalls, Rangvalls och Starrlause uti Stånga socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Edvin Jakobsson, Starrlause, onsdagen den 31 augusti 1932 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 9 aug. 1932.
På tjänstens vägnar:
Gotttr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *