Biträde på vägingenjörsexpeditionen.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har till k. m:t med tillstyrkan överlämnat en ansökan av länsa tyrelsen i Visby om, medgivande att t. v. anställa ett biträde på vägingenjörsexpeditionen i Visby. Styrelsen vitsordar det trängande behovet för biträdande vägingenjören på Gotland av tekniskt bildat biträde för fältundersökningar och massaberäkningar. Detta biträde skulle samtidigt tjänstgöra på kontoret såsom rit- och skrivbiträde, varigenom kostnadsökningen skulle utgöra 2,600 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 augusti 1932
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *