Arbetslösheten i Othems socken.

Othems kommuns arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 8, därav 5 familjeförsörjande. Av de arbetslösa hade 2 ej kunnat beredas vare sig statlig eller kommunal arbetslöshetshjälp. Då de av kommunen anslagna medlen till nödhjälpsarbeten snart äro förbrukade, har kommittén genom tillmötesgående från vägstyrelsen fått iordningställa en mindre vägsträcka och genom hamndirektionen tillåtits reparera en brygga. Samtliga arbetslösa utgjorde i realiteten 30, därav 23 försörjningspliktiga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 augusti 1932
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *