En vävkurs

har de senaste sex veckorna hålllits i Västra skolan på Fårö under ledning av fröken Karin Nordenfeldt. I går söndag avslutades kursen med en liten festlighet, till vilken elevernas föräldrar och andra intresserade inbjudits. Man började med Vårt land, unisont, varpå fröken Nordenfeldt hälsade de närvarande välkomna. Folkskollärare Th. Erlandsson höll sedan ett intressant och instruktivt föredrag om hemslöjd förr och nu. Fröken Nordenfeldt utdelade därefter premier till de bästa eleverna, varefter fynaär stam Ronqvist uttalade elevernas hjärtliga tacksamhet till lärarinnan för hennes gedigna arbete under kursen, på samma gång han överlämnade en minnesgåva. Eleverna, vilkas både många och vackra arbeten utställdes vid avslutningen, bjödo sedan samtliga närvarande på kaffe, varefter till sist det hela avslutades med Du gamla, du fria.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *