Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM. 1 febr.
Fardhem S. L. U.-avdelning höll lördagen den 30 jan. ordinarie möte vid Sandarve, till vilket även inbjudits så många S. L. U.-intresserade Lindeungdomar, som den tillgängliga lokalen ansågs rymma. Mötet öppnades av föreningsordf., som hälsade alla och envar hjärtligt välkomna, varefter »Var välkommen envar» sjöngs gemensamt och »Gotland» solo av Knut Lindvall, Gårdsby. Martin Laurin, Sandarve, höll så ett föredrag om S. L. U:s syftemål, varefter Lindeungdomarna enhälligt beslöto bilda Linde S. L. U.-avdelning. Till styrelse valdes Bertil Söderdahl, Myrungs, ordf., Olof Lindvall Duckarve, vice ordf., Hilma Jacobsson, Dockarvs, sekr., Maja Olsson, Duckarve, vice sekr., och Evald Lölfstedt, Hägvalds, kassör.
Eliter mötesförhandlingarna följde ett underhållningsprogram med gotländska folkvisor, dialoger och poem. Stämningen var hela kvällen den bästa tänkbara och ett par lustigkurrar sökte liöla den ytterligare, Sist på programmet trädde »varan Radiola» i verksam! het med sina celebra nyheter och goda utsikter för <le närmaste 24 timmarna! Mötet avslöts med »Du gamla du fria» unisont, och några kraftiga leven för S. L. U i allmänhet och för Linde nystartade S. L. U.-avdelning i synnerhet.
Ref.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *