Rättegångs- och Polissaker.

För det de släppt kreatur till oloftigt bete å stadens mark dömdes den 27 juli sadelmakaren L. Ekengren, åkaren P. Norrby och arbetaren Lingström att hvardera böta 5 kronor.
Samma dag fälldes arb. Rosenlund att böta 5 kronor för det han olofligen tillegnat sig några syrener — ett straff som förefaller oss nog lindrigt, men som vi dock hoppas måtte lända andra långfingrade personer, som hafva för vana att hemsöka andras trädgårdar, till välbehöflig varning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1874
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *