Genom offentlig auktion

som förrättas i härvarande tullpackhus den 3 Augusti 1874 kl. 10 f. m. försäljas nedanstående i beslag tagne och förbrutne dömde varor, neml.:
2 toppar Socker väg. netto 34 skålp.,
1 påse Kaffe väg. netto 11 skålp.,
2 kaggar Brända af 50 % verklig styrka, utg. 10,31 k:r, att kontant betalas. Wisby Tullkammare den 29 Juli 1874.
W. Fåhraeus.
Rudolf Lidman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1874
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *