Allmänna valmansförbundet på Gotland

hade på lördagen sammanträde å Stadshotellet under redaktör Gust. Svedmans ordförandeskap. Vid sammanträdet diskuterades kandidatlistorna. Därvid förelåg från kapten Fredrik Nyström, Slite ett avböjande svar på gjord framställning om antagande av kandidatur. Listornas definitiva fastställande hänsköts till ett nytt sammanträde, som skall hållas nästa måndag.
Till sekreterare och ombudsman under den förestående valrörelsen har förbundets styrelse antagit major E. E. Malmgren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 augusti 1932
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *