Smuggling och motbok.

I tidningen nr 143 omtalas att spritsmugglingen börjar florera på Gotland, då däremot tullförvaltare Berggren i n:r 141 talar om vid en konferens mellan tullmännen i Stockholm. på en förfrågan angående spritsmugglingen på Gotland, att allt är frid och försoning här och framhåller två garantier därför, för det första gotlänningens sparsamhet och för det andra, att alla ha sin rätt till fyra liter.
I första fallet kan det nog till en del ha sitt beriktigande, men i den andra, punkten är nog tullförvaltaren alldeles, fel underrättad, såvida alla av såväl överklass som arbetare få räkna sig i en lika mänsklig ställning. Som väl är känt, har systembolaget en längre tid tillbaka och ännu under detta års lopp. arbetat med, att utan avseende till någon orsak göra en del siälvstäncliga och mot lagbestämmelserna stridande inskränkningar och indragningar för en större del motboksinnehavare. Av gammalt är känt, att, öborna ej äro så värst svårhanterliga, så länge ingen går deras rätt för när men motsatsen kan hava kritiska följder l ä för, en vädjan till dem som vederbör: Låt ej ungdom och oförstånd råda i denna sak, utan låt äldre, med sunt förnuft, taga ledningen. Tag tullförvaltare Berggrens uppgift som en fin vink, låt varje man få sin rätt till den bestämda tilldelningen, superiet blir säkert ei mera för det. (Ett undantag kan ju såväl göras då som nu, att de som bevisligen missbruka sina rättigheter bliva Då lämpligt sätt avstängda. Den svårlösta frågan: Huru mota spritsmugglingen? vore då billigast löst.
Flera missbelåtna motboksägare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *