Frälsningsarmén.

Tillsammans med fängelsemissionären stabskapt. R. Jacobsen har kapt. Sven Simonsson anlänt hit i dag för att å frälsningsarmens kårer på Gotland hålla musikgudstjänster. Kapt. S., som är en sångare av betydande mått, har vunnit allmänt erkännande. Han har uppträtt även vid radioutsändningar och många äro även de vackra sånger, som han sjungit in på grammofonskivor. Nu kommer han närmast från Kalmar för att sjunga här i kväll, då även föredrag hålles av frälsningsarmens fängelsemissionär. Kapten S. har fått order att biträda fängelsemissionären 1 syfte att glädja och uppmuntra dessa, som i våra fängelser leva på livets skuggsida. Härifrån går resan till Stockholm, är på den stora »Jubileumskongressen» kapt. S. kommer att sjunga för tiotusentals människor. Men i kväll och på söndag bli vi i Visby tillfälle att lyssna till honom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *