Herr Welhavens estetiska soaré

härstädes sistlidne lördag i Elementarläroverkets stora sal förtjente verkligen att besökas, men den större allmänheten, som denna årstid har så mycket att njuta af i naturens fria sköte, hade väl till följe hårat icke gifvit sig tid, att bemärka den annonserade soaréen, som dock onekligen beredde det ganska ringa antalet dervid närvarande en njutningsfull stund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *