Dansskola öppnas inom närmaste tiden

å, Arbetareföreningen av fru May Campbell, som sedan flera år tillbaka drivit dansundervisning i olika städer, även här i Visby. Ungdomarna, 99111 Orne vilja ha en svängom då och då, behöva sannerligen både plastik och teknik, det kan man snart konstatera på en danskväll på våra restaurang, och därtill sitilvs danserna växla år från år är det klart, att undervisning i dans kan behövas. För övrigt kommer ju den plastik, som ingäl i dansundervisningen de unga väl tillgodo även i deras övriga uppträdande. Kunde fru Campbell också återinföra vacker vals och hederlig hambo som omväxling med en — observera väldansad — tango, så är det säkert många åskådare, som skola tacka för det. Se vidare annonser.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *