Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 26 juni.
Söndagsskolans i Ö. Fröjel sommarfest firades här idag, under strålande högsommarväder och god tillslutning av deltagare. Som »lokal» hade valts en skogsdunge i närheten av samlingslokalen. Festen öppnades av söndagsskolans föreståndare hr H. Lagergren, som avslöt sitt hälsningsanförande med bön. Evangelisten Anna Hörstedt håll därefter ett anförande. varpå evangelisten Elna Andersson höll talet till barnen i anslutning till upplåsning av en Davids psalm. Korta anföranden höllos under festens flortsättnng av hrr G. Persson och A. Eriksson. Som täta inslag i programmet förekom sång och strängmusik, som utfördes av baptistförsamlingens sångarlag med ackompagnemang av orgel. Till barnen utdelades litteratur i form av böcker. Kollekten, som upptogs till förmån för söndagsskoleverksamheten, inbringade 46 kr. Den trevliga och i allo lyckade festen avslöts med ett anförande av hr Emanuel Karlsson, Eksta, samt med unison sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *