Tillkännagivande.

Härmed kungöres att redovisning avgivits och slutligt utdelningsförslag upprättats i slaktaren David Lagerkvists i Roma konkurs, att dessa handlingar fr. o. m. den 28 juni 1932 hållas tillgängliga hos förvaltaren i konkursen nämdemannen Elof Hansson i Roma att klander mot redovisningen anhängiggöres på sätt och inom tid, samt stadgas i 191 § konkurslagen, sam att klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren i Gotlands norra domsaga inom 30 dagar från sistnämnda dag.
Visby den 25 juni 1932.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *