Passagerarelista.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 26 juni. Advokat Hansson, fabr. Adolfsson, dir. Mehler, magister Grahn, hrr Hjölnan, Johansson, Carlsson, Sandin, Liljeström, Berggren, Bolin, Ebas, Hanér, Hallman, Baum,fruar Kornell, Yapp, Smedberg, Olsson, Lave, Grahn, Herizberg, Berggren, Leksell, Johansson, frk. Lundblad, Klintberg, Cedergren, Edling, Jonsson, Larsson, Pettersson, Bolling, Johansson.

Med VISBY från Stockholm den 26 juni. Dir. Lindberg, disp. Götherström, ing. Törneman, Ribbing, dir. Henriz, kyrkoherde Sjöberg, häradshövd. von Scloulz, hrr Molin, Lindgren, Johansson, Ljungberg, Åkesson, Broander, Johansson. Nordin, Johanssons Ekman, Nyman, Löfström, Andersson, Johansson, Redell, Holm, fruar Broander, Lundeberg, von Sehoulz, Lindgren, Löfström, Linngren, Götherström, Dahl, Johansson, Lindbom, Wennberg, Nordin Wahlström, Lundeberg, Karlsson, Hedlund, Ribbing, Molin, frk. von Sehoulz, Eriksson, Olofsson, Nordenfeldt, Engström, Areschoug, Åkerblom, Johansson, Wennberg, Brenritz, Sandelius, Svantesson, Schöring, Hedqvist, Grönvall, Söderberg, Redell, Wahlby, fru Saltz, Mrs. Miller, Guilmard, Mr. Andersson, Harrisson, Mrs. Harrisson. Bondkyrka folkskola 63 st.

Med HANSA från Nynäshamn den 27 juni. Överstelöjtn. Tillberg, dir. Holm, Broander, ing. Fross, insp. Steffenberg. hrr Eriksson, Bjerlöv, Lundberg, Byman, Engström, Hakegård, Lundberg, Strömbech, Bergendahl, Allersnirer, Ericsson, Bergström, Norén, Gardell, Berg, Johansson, fruar Stengård, Korsman, Bach, frk. Litzen, Lindén, Stengård, Piper, Wallén, Werdenhagen, Viberg, Carlsson, Larsson, Norén, Lising, Fernström, Ageman, Hultgren, Eklund hrr Skolfman, frk. Gorzelius, hrr Thisel, frk. Hansén.

Med GOTLAND från Stockholm den 27 juni. hrr Gertz, fruar Burmeister av Geijerstam.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *