Idrott och sport.

Tävlingarna i gotländsk idrott
på Gutavallen i går hade lockat en publik på cirka 250-300 Personer, vilken med stort intresse följde prestationorna. Det var Visby bollklubb, som inbjudit Bjärges bollklubb och Stånga I. F. till en triangelmach i bakpärk och gotländsk femkamp, och tävlingarna, som togo sin början kl. 2 och pågingo till framemot halv 6-tiden, leddes av Visbyklubbens ordförande. brandchefen Carl Lindström biträdd av kontoristen Gunnar Nilsson. Pärken blev en seger för stadens bollklubb, som vann över båda de andra lagen, och tvåa blev Stånga I. I femkampen hade 11 deltagare anmält sig, men därav ställde tyvärr endast tre upp trots att sex av de övriga anmälda voro närvarande. Segrare här blev Gustaf Hellström med Erik Hellström och K. S. Wickman såsom resp. tvåa och trea.
Prisutdelningen följde omedelbart efter tävlingarnas slut och förrättades av fru Blenda Lindström. Det hurrades som sig bör för pristagarna, och så var denna lilla tävlan i de gamla gotländska idrotterna slut. Visby bollklubb har all Sheder av att tävlingarna kommo till stånd. Även om de icke vore av större omfattning så utgjorde de i varie fall en värdefull länk i den kedja, som binder gutarna vid deras fäderneärvda lekar.

Om lek och idrott i gamla tider
talade i lördags i radio rektor Karl Ågren, Sundsvall. Han uppehöll sig därvid särskilt vid de gamla gotländska idrotterna.

Kvinnlig idrott
hade Västkinde A. I. S. på sitt program i går, vilket givetvis tilldrog sig stort intresse. Många åskådare hade samlats till idrottsplatsen, där de också funno glädje i flickornas försök på vädjobanan. Tävling hade anordnats i häcklöpning 50 m., där åtta töser ställde upp till kamp och startade, varav dock en utgick. Resultatet blev: 1) Berna Jacobsson, 2) Astrid Roos och 3) Brita Forslund. Dessutom tävlade två lag om vardera 8 »man» i dragkamp, varvid Asta Wickmans lag avgick med segern.
Till utfyllnad av tävlingsprogrammet togo också gubbar och sorkar ett nappatag i dragkamp, vilket givetvis resulterade i, att tungviktsgubbarna togo hem vinsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *