Lustresa till Klintehamn.

Såvida ett tillräckligt antal passagerare anteckna sig och gynsamt väder inträffar, afgår Ångfartyget Gotland härifrån till Klintehamn Tisdagen den 28:de dennes omkring kl. 10 f. m. och återvänder på aftonen.
Anteckningslista finnes hos uudertecknade, hvarest äfven biljetter böra köpas innan kl. 10 samma dag.
Boström & Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Juli 1874
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *