Skönarve väl så använt som Skinnarve.

Hr Herman Stenberg, Skinnarve i Levede, protesterar hos kammarkollegium mot överlantmätaren Vidar Holmbäcks i Visby yttrande, att det av hr Stenberg föreslagna namnet Skönarve på en av honom, innehavd nybildad fastighet icke skulle förokomma i dagligt bruk eller skulle förekomma i jordeboken.
Han framhåller, att fem lägenhetsinnehavare under femtio års tid vid all korrespondens använt namnet Skönarve, och att 70 proc. av alla brev till Skinnarve anlända under adressen Skönarve. Detta torde bero på att namnet Skinnarve eller Skinnare på gotländskt tungomål är liktydigt skojare, eller bedragare. Namnet Skönarve synes också böra förekomma i jordboken då ett flertal lagfartsbevis vid Gotlands södra häradsrätt beviljats med namnet Skönarve.
Han hemställer därför, att kollegium måtte bestämma namnet på
hans fastighet till Skönarve. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *