Landsbygden. Othem.

OTHEM, 20 juni.
Distriktsungdomsmöte hölls i går i lantbrukare Larssons trevna hem vid Norrbys. Ett tjugotal ungdomar inom G. M. F. hade samlats till mötet. Under ordförandeskap av pastor Karlsson, enades man om bildande av en distriktsungdomsförening, och valde till styrelse pastor J. T. Karlsson, Othem, ordf. Ella Björkander, Martebo, sekr., Valdemar Lundin. Vestkinde, kassör, Anna Ringbom, Fårösund, Hjalmar Tehlander, Slite, och Klas Nilsson, Bro, med John Malmros, Martebo, Martin Kviberg, Othem, och Ingrid Lövgren, Vestkinde, som ersättare. Efter ytterligare någa beslut angående föreningens verksamhet avslöts mötet.
På eftermiddagen hölls offentligt möta hos handlande Wallin, som välvilligt ställt sin natursköna park till förfogande. Pastor Karlsson talade med ledning ev 2 Tim. 2: 19 om de ungas kristliga karaktärsbyggnad. Några av ungdomarna spelade och sjöngo och en kollekt uppgående till något över 11 kr. upptogs under mötet.
En deltagare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *