Förplägnadsmagasinet i Tingstäde.

K. m:t har medgivit, att en fanjunkare på övergångsstat vid Gotlands infanterikår må beordras att fortfarande till den 1 juli 1933 tjänstgöra som uppbördsman vid förpläggnadsmagasinet i Tingstäde.
Samtidigt har arméförvaltningen bemyndigats att anställa ett magarsinsbiträde vid magasinet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *