En intressant konstutställning

komma visbyborna att få göra bekantskap med under den närmaste framtiden. Den gotländske målaren Bror Börjesson kommer att i början av juli månad ordna utställning av sina arbeten i Fornellska huset vid Stora torget.
Denna utställning kommer också utan tvivel att mottagas med det allra största intresse. Bror Börjesson lämnade Gotland för elva år sedan som en 18-årig yngling, och det måste sägas. att han använt åren väl och att allt gått honom väl i händer. Efter att ha kommit in vid konstakademien och bedrivit sina studier där i fem år, erhöll han är 1930 den ganska sällsynta kungliga guldmedaljen, den främsta utmärkelse en yngre konstnär kan vinnå i vårt ’land. Under de gångna åren har han varit på flyttande fot med sin konst inom och utom landet. Under senare år har han främst sysslat med porträttmålning. den form för måleri, som i dessa tider kanske ger sin utövare den säkraste utkomsten, men har därför icke försummat andra motiv. Sedan någon tid har han varit sysselsatt med att fånga gatubilder från Visby på sin duk och enligt vad vi ha försport komma en hel del dylika motiv att ingå i den kollektion som kommer att visas vid utställningen här.
Den unge konstnären förtjänar en varm lyckönskan till det vackra resultat han redan lyckats nå på konstens törnströdda stig. Då han nu visar oss. sina gamla bekanta från ungdomsåren vad han hittills åstadkommit, ha vi anledning att därav draga den slutsatsen att han framför sig har en mycket löftesrik konstnärsbana.
Arne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *