Före avresan till reparationskonferensen

i Lausanne träffades Mc Donald och Herriot i Paris för en förberedande överläggning. Bilden här ovan är tagen på trappan till Quay d’Orsay och visar från vänster: handelsministern Julien Durant, budgetministern Maxime Palmade, marinministern Georges Leygues finansministern Germain Martin, konselj president Herriot, Mc Donald och Sir John Simon.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *