Järnvägsmannakonferens i Visby.

Under lördagen och söndagen ha här varit samlade ett antal järnvägsmän, tillhörande de enskilda järnvägarna i Stockholmstrakten samt å Gotland, ett tjugutal från vardera »zonen». Samtliga tillhöra också sektion 7 av Svenska järnvägarnas kontorspersanalsförbund, som på söndagen sammanträdde å Snäckgärdsbaden. På lördagsmiddagen företogs en utfärd med extratåg till Roma, varifrån i Gotlands järnvägs autobussar företogs en utfärd till Dalhem samt vidare till Visby, där supé intogs å D. B. V:s Paviljong. På söndagen sammanträdde sektionen å Snäckgärdsbaden, varvid ombudsman Björnsson i ett föredrag hade en del fackliga meddelanden att göra. Efter sammanträdet intogs en charmant middag där ute på Snäckgärdet, varvid även en del särskilt inbjudna parsoner deltogo. Stationsskrivare Harry Johansson härstädes hälsade gästerna välkomna. Förbundsordförande hr Forsberg framförde gästernas tack för det gästfria mottagandet och hr Edman sjöng en rolig visa om färden, medan ombudsman Björnssan dels tackade för maten och dals framförde ett tack för förvaltningens vid Gotlands järnväg stora älskvärdhet genom ordnandet av lördagens travliga utfärd. Fastlandsdeltagarna i mötet avreste på söndagskvällen efter en angenäm tvådagarsvistelse här.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *