Till husslöjdens befrämjande

på Gotland har k. m:t anslagit 600 kronor, hvilket belopp blifvit stäldt till hushållningssällskapets förfogande. Medlen komma att användas för anordnande af undervisning i slöjd antingen genom kringresande undervisare eller vid särskildt för ändamålet inrättade skolor eller ock vid folkskolorna, äfvensom för anskaffande at tidsenliga modeller för husslöjdsalster.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Maj 1875
N:r 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *