Musikuppvisning av Gotlands infanterikårs musikkår

äger rum i morgon kl. 2 e. m. i I. 18:s gymnastiksal, Visborgsalätt. Det rikhaltiga — icke mindre än tretton nummer långa — programmet inledes med Webers Jubeluvertyr och avslutas med 1812, Uvertyr Solenelle av Tschajkowsky, båda utförda av hela musikkåren. Dessutom upptager programmet soli för olika instrument samt soli med ackompanjemang av musikkåren. Musikevenemanget borde locka fullt hus. i synnerhet som inträdet är fritt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *