Konkursauktion.

Genom offentlig auktion hos Carl Lagergren, Bjerges i Garda, onsdagen den 22 juni kl. 11 f. m. kommer att försäljas bemälde Lagergrens konkursbo tillhöriga fastighet 7/32 Bjerges I Garda bestående av 21 tnl åker, tomt och äng, 8 tnl. till större delen odlad myr samt c:a 70 tnl. skogsmark. Betalningsvillkoren tillkännagivas vid auktionen. Prövningsrätt förbehålles. Vid samma tillfälle försäljes följande lösegendom lastdragare, arbetsvagnar, kälkar, plogar, hästräfsa, kultivator, harvar, selar, foderhäck, sättare, stubbrytare m. m. Kreaturn 2 vallack, 20 och 21 år, 4 kor, kviga, 50 höns, något inre lösöre.
Godkände köpare lämnas betalningsanstånd, med vanligt äganderättsförbehåll, till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran.
Roma i juni 1932.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *