Klintehamn.

Biografen.
I morgon lördag och om söndag gives härstädes det högt berömda filmverket »Wien dansar och ler», vilket som bekant vid uppförandet i Visby hade oerhörd framgång för sin piffiga uppsättning och smekande musik.

Femtioårsjubileet.
Vi ha redan omnämt att bagerifirman John Johansson härstädes igår torsdag kunde fira sin femtioåriga tillvaro. Firman hade därför till en festlighet inbjudit en hel del personer från samhället och dess omgivning och efter intagna förfriskningar demonstrerades för gästerna affärens olika lokaler, varvid särskilt det nya bageriet med dess fullkomligt moderna, rationellt arbetande anordningar väckte livligaste uppmärksamheten. Kommunalfullmäktiges ordförande grosshandlare P. S. Lindstedt höll ett varmhjärtat, till dels humoristiskt tal för firmans gamle innehavare. gratulerade till framgången och önskade nya utvecklingar. Från staden hade bl. a. infunnit sig en hel del medlemmar av santverksföreningen, vars ordförande också i ett tal hyllade den nu åldrige hantverksmannen och hans driftiga maka, varvid tal. också passade Då att utveckla den satsen, att hade icke nutidens ungdom en sådan aversion att ägna sig åt hantverkeriet, som dock i de flesta fall ger ett gott bröd åt sin man så skulle arbetslösheten säkerligen aldrig bli så tryckande som nu. Den synnerligen angenäma festen slutade först efter midnatt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *