Exekutiv auktion,

som förrättas hos arbetaren Aug. Myrsten, Takstens i Lärbro, måndragen den 20 innevarande juni klockan 1 e. m. kommer att i drev ordning utsökningslagen stadgar till försäljning utbjudas följande från förenämnde Myrsten utmätta lösegendom, nämligen:
1 ko omkring 7 år, 1 kviga, omkring 1 ½ år, 1 gris, omkring 5 månader, 1 rotfruktsskärningsmaskin, 1 spetsplog, 1 vändplog, 2 arbetsvagnar för enbet samt 1 par arbetskälkar för enbet.
Betalningen skall erläggas kontant vad klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 9 juni 1932.
e. f.
F. Stengård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *