Auktion i Vänge.

Torsdagen den 23 juni kl. 12 m. låter J. Halmans sterbhus, Hägvalds, genom offentlig auktion försälja 373/8192 mtl Hägvalds. Fastigheten, som är obebyggd, består av 8 tnl. åker, 2 tnl. myr och 9 tnl. hagmark. Fastigheten utbjudes dels i sin helhet och dels i tre lotter med förbehållen prövningsrätt. Villkoren vid auktionen.
Samma dag kl. 3 e. m. låter I. N. Liljeström försälja foderskörden å c:a 10 tnl. i Brogårds myr. Utrop i mindre lotter. Samling i myren. Betalningsanstånd till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran.
Roma i juni 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *