Utsträckt utskänkningstid.

Stadsfullmäktige ha tillstyrkt utsträckt utskänkningstid å D. B. V:s paviljong via sällskapet D. B. V:s högtidsdag den 9 juli. Beslutet var enhälligt.
En liknande ansökan beträffande en av Gotlands nationalbevärings kvinnoförbund anordnad fest den 26 och 27 juli hade tillstyrkts av beredningsutskottet med 3 röster mot 2. Stadsfullmäktige beslutade med 12 röster mot 10 att avslå framställställningen. Får avslag röstade samtliga vänsterrepresentanter samt hr Broander.
Slutligen hade beredningsutskottat tillstyrkt en framställning om utsträckt utskänkningstid vid Barnens dag den 6 och 7 aug. I stadsfullmäktige yrkade hr Ericsson avslag, varefter framställningen avslogs med 12 röster mot 10. För avslag röstade samtliga vänsterrepresentanter utom hr Hammarberg samt dessutom hrr Broander och Thomsson.
Stadsfullmäktige ha tillstyrkt, att systembolaget får överlåta en tillfällig rättighet att utskänka spritdrycker å disponent Arendt de Jounge att av denne utövas i Åhsbergska hagen vid sällskapet D. B. V:s högtidsdag den 9 juli.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *