Vid arrendeauktionen 21 Dec.

Eskelhems kyrkoherdeboställe samt Tofta annexhemman afgafs intet antagligt anbud, hvadan ny auktion förrättas i domkapitlets expeditionslokal onsdagen 16 Januari kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *