Idrott och sport.

Tränings- och instruktörskurs i Visby.
Svenska fotbollsförbundets tekniska kommitté anordnar genom Gotlands fothollsförbund en kurs i Visby den 2 och 3 juli för utbildande av domare, lagledare och tränare. Såsom ledare för kursen sänder Folbollsförbundet hr Sven Klang från Gävle, som redan hunnit med fyra kurser på fastlandet. Klang är en synnerligen duglig instruktör och hans fotbollsmeriter
äro utmärkta, bl. a. har han dömt ett flertal allsvenska matcher. Till kursen har Gotlands fotbollsförbund kallat tre deltagare från varje förening med fotboll på sitt program, och det torde bli omkring 60 deltagare från 20 föreningar. Programmet omfattar dels teoretisk, dels praktisk undervisning, den förstnämda i form av föredrag med scioptikonbilder m. m. och den sistnämda i form av genomgåendet av ett träningsprogram på Gutavallen.
Det gäller alltså för föreningarna att utse verkligt kvalificerade porsoner för de olika uppdragen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *