Strandning.

Finske briggen Ida, kapten Henriksson, på resa från Åbo till Köpenhamn för order, med last af 4,600 tunnor hafre, strandade i lördags morgse under stark tjocka och snöstorm på Östergarnsholm. Fartyget, som är vattenfyldt, är att anse såsom vrak. Af lasten hafva omkring 600 tunnor bergats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *