Till gravens frid

vigdes i går stoftet efter avlidna änkeprostinnan Emerentia Kalström härstädes. Under tonerna area sorgmarsch inbars kistan i domkyrkans kapell, vars altare var rikt smyckat med blommor och levande ljus. Sedan de sörjande tagit plats, sjöngs ps. 492: 1-3, varefter domkyrkovicekommlinister Th. Åberg höll en anslående dödsbetraktslse med utgångspunkt från Hebr. 4: 9-11 och förrättade jordfästningen ritualenligt. Som avslutning sjöngs ps. 275: 5-9, och under orgelns toner bars kistan uti till dea väntande likvagnen för att föras till sitt sista vilorum på .den narra kyrkogården. Ute vid graven talade ea av diin avlidnas vänner, f. folkskolläraren Otto Nordström, När, och nedlade en krans. Den avlidnas son, folksklollärare G. Kalström, Mästerby, framförde ett tack till alla, som hedrat den bortgångnas minne. En vacker blomstergärd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *