Förlustår för Gotlands revir.

I dit nu framlagda bokslutet för Östra jägmästardistriktet redovisas för år 1931 ett överskott å 503,364 kr. Av detta belopp ha 464,185 kr. inlevererats till statsverket och återstoden tillförts förnyelsefonden.
Samtliga revir visadel överskott, utom Gotlands, som redovisar en förlust på förvaltningen av 6,969 kr. Inkomster och utgifter inom reviret balanserade på en summa av 72,045 kr. Av inkomsterna utgjords största posten, 51,319 kr., av skogsförsäljningsmedel. Till avlöning av personalen åtgick ett belopp av 26,891 kr. och driftkostnaderna i övrigt uppgingo till 21,702 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *