En lång och hedrande läraregärning

avslutas om onsdag, då fru Emma Östman håller sin sista examen i Östergarns skola. Fru Östman tillträdde sin lärarinnebefattning i Östergarn höstterminen 1891. Hon har oavbrutet tjänstgjort under 41 läsår och har under denna tid ej haft en enda dags tjänstledighet. Sedan hon i november förra året inträdde i pensionsåldern, har hon på skolrådets enhälliga begäran kvarstått i sin tjänst till läsårets slut. Genom sitt nit och sin duglighet i arbetet och sin kärleksfulla omtanke och omvårdnad om barnen har hon tillvunnit sig deras kärlek och tillgivenhet, och säkerligen komma många av hennes forna elever att möta upp vid den avhållna lärarinnans sista examen.
Det är med god hälsa och obrutna krafter fru Östman nu inträder i pensionärernas led. Hennes ljusa ooh soliga lynne, i vilket en god humor utgör en bärands beståndsdel, ett gott och lyckligt hem, välsignat också i timligt härseende, och den allmänna aktning, hon åtnjuter, skall säkerligen bidraga till, att den vila, hon nu efter sitt plikttrogna arbete får åtnjuta, blir både lång och god.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *