Fjärdingsmanstjänsten i Väte och Hejde

söktes vid ansökningstidens utgång av två personer. Fjärdingsman tillsattes för en tid sedan i socknarna, men denne avsade sig kort afteråt uppdraget, varför nu nytt fjärdingsmansval måste företagas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *