Fastighetsauktion i Stenkyrka

hålles tisdagen den 1 4 dennes kl. 1 e. m., då för vederbörandes räkning försäljas: 7/16 mtl Niome, 1/48 mtl Liknatte, 1/64 mtl Ringvide och 3/512 mtl Lauhage i Stenkyrka socken. Hemmansdelarna utbjudas var för sig. Betalningsvillkoren, sam bliva förmånliga, samt övriga villkor bliva före auktionen tillkännagivna.
Stenkyrka den 10 juni 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *