I Gotlands länsfängelse

hafva under loppet af år 1876 förvarats 99 fångar, deraf 82 män och 17 qvinnor, 31 Dec. 1876 qvarsitta 10 män och 4 qvinnor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *