Musikinstrument för Gotlands nationalbeväring.

På hemställan af militärbefälhafvaren på Gotland har k m:t till inköp för Gotlands nationalbevärings musikkår af nödiga musikintrument, anvisat ett belopp af 1,200 kr., under vilkor att instrumenten anskaffas med normalstämgaffelns tonhöjd, på sätt musikaliska akademiens cirkulär af 10 November 1875 närmare angifver.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *