Sällskapet D. B. V.

höll i går afton ordinarie sammanträde å Paviliogen under bankdirektör H. Wimans ledning. Därvid beslutades, att sällskapets högtidsdag skall firas den 9 juli på traditionellt sätt. Till värdar valdes ordföranden, bankdirektör Wiman, och cerennonimästaren, disponent A. de Jounge, samt konsul Carl E. Ekman. Därest vädret blir gynnsamt, komaner törsta delen av festligheten att förläggas till Åhsbergska hagen och musik skall utföras dels ute i hagen, dels senare under aftonen på Paviljungsplanen. Däremot anordnas i år intet föredrag på sällskapets högtidsdag, enär lämplig föredragshållare icke stått till förfogande.
Sällskapet har vidare beslutat att lämna anslag till anordnande av majstång och musik på Paviljangsplanen på midsommaraftonen. Trädgårdsstyrelsen fick i uppdrag att i samråd med källarmästaren på Paviljongen ordna med denna sak.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *