Breflåda.

Bland till redaktionen i söndags med posten från Gotlands landsbygd anlända bref befanns äfven ett till oss adressetadt tomt kuvert, hvilket någonstädes uppskurits och brefvet uttagits. Kuvertet har stämpeln Burgsvik 29 (?) Dec. 1876, Afsändaren torde hjelpa oss att komma till rätta med saken samt insända ett nytt bref. Upplysningsvis får nämnas, att ett, äfvenledes i Burgsvik afstämpladt, och med samma post befordradt bref från Öja ordentligt kom oss till handa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *