38 fiskefyrar på Gotland indragas.

Lotsstyrelsen har beslutat om indragning av följande i 1930 års fyrlista upptagna fiskefyrar å Gotland, vilka icke för närvarande äro i verksamhet. nämligen Gamlehamn södra och norra, Långbjenne södra och norra, Svajde södra och norra, Hammarnäs, Nystrand, Djupkrok, Tubod, Sterckvik södra och norra, Ömundsbod östra och västra, Rumsbod östra och västra Värnbod södra och norra, Klasens. Bjerges, Grumpe, Vestland, Vakten, Marboda, Alsvik, Nyork södra och norra, Klasvik, Buse inre och yttre, Kronvall östra och västra, Valborgsboda södra och norra, Bibos västra och östra samt Blåhälls östra och västra.
Samtidigt har styrelsen anmodat lotskaptenen att övervaka, att de sålunda indragna fyrarna icke ånya sättas i verksamhet, utan att först vederbörligt tillstånd därtill erhållits. Med anledning av att en fiskefyr å Gotland nämligen Nabben västra, anordnats utan tillstånd av styrelsen har lotskaptenen jämväl anmodats att söka förebygga ett upprepande av att fiskefyr — om också betydelselös för den allmänna sjöfarten — på sätt som i dletta fall skett anordnas utan att styrelsens tillstånd inhämtats. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *