Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets sjätte sammanträde. Ordf. t. f. hovrättsfiskalen Bertil Bach).
En körkortslös bilförare
bötade 20 dagsböter å 1 kr.
— En annan person, bom kört bil i trafik utan tillstånd, fick punga ut med 20 kr.

För olaga gårdfarihandel
stod en person tilltalad. Svar. anförde, att han tog upp order för en fastlandsfirma men erkände, att han i samband med detta även försålde en del småsaker såsom kängsnören o. d. Han fick böta 20 dagsböter á 1 kr. Samme person hade även uppträtt överlastad på allmän väg, vilket kostade honom 15 kr.

En mejerska
hade underlåtit att uppvärma till kreatursföda avsedd mjölk och fick härför böta 15 kr.

För vårdslös framfart
med lastbil är som bekant en chaufför från Kräklingbo åtalad. Svaranden bestred vid ett föregående rättegångstillfälle åtalet, vilket han även gjorde nu. Han ansåg det hela vara ren olyckshändelse. Åklagaren hade inkallat tre vittnen. Det ena av dessa hade åkt med svaranden. Vittnet hade Mycket svårt att komma ut med språket och förklarade sig inte komma ihåg något. Till slut medgavs dock, att svaranden hållit en fart, som nog översteg den normala. De två övriga vittnena hade sett svarandens bil strax före dikeskörning vid Röstade. Båda ansågo, att hastigheten varit mycket hög, omkring 60 km/tim. Målet överlämnades från båda sidor och åklagaren yrkade ansvar på svaranden för vårdslös körning och för att han haft tre passagerare i förarehytten. Domen lydde på 150 kronors höter plus skadestånd åt målsägaren med kr. 567:50.

Den för fylleri och misshandel
tilltalade gårdfarihandlaren Nils Pettersson från Västkinde hade igår att återigen svara för sina bravader. Han förklarade fortfarande, att han vid tillfället i fråga varit så berusad att han fullständigt tappet minnet. Åklagaren hade inkallat två vittnen. Det ena vittnet hade åsatt slagsmålet mellan svar. och den knivskurne. Vittnet hade ej sett, att svar. hade kniv under själva slagsmålet, men strax efter hade han hållit i en uppfälld vanlig fickkniv. Vittnet trodde icke, att svaranden varit så berusad, som, han nu låter påskina. Det andra vittnet hade hört svaranden såga att han knivskurit den ifrågavarande personen.
Pettersson dömdes till 4 månaders fängelse för misshandel under försvårande omständigheter samt till 25 kronors böter för fylleri.

Den för olaga pilsnerutakänkning
åtalade innehavarinnan av Slite hotell frikändes, under det att en å hotellet anställd servitör fick böta 25 kr.
— En handlande hade gjort sig skyldig till liknande förseelse och fick böta 20 kr.

Anmäl utlänningarna.
En lantbrukare dömdes till 5 kronors böter, emedan han icke anmält en hos honom anställd Svenskbybo.

En hundskatteskolkare
fick bota 10 kr. och förständigades att utge dubbel hundskatt.

Slagsmål i Ljugarn.
En sjökapten och dennes fosterson hade att stå till svars för misshandel av en byggtnästare i Ljugarn den 14 maj. Det hela kan sägas vara en följd av indragningen av Ljugarns lotsplats. Sjökaptenen hade nämligen åtagit sig lotsningen in till Ljugarn, vilket tydligen inte fallit målsägaren på läppen. Denne hade en morgon kommit och gratulerat till lotsutnämningen men samtidigt uttryckt som sin menning, att det var skam att »en gammal gubbe» fått platsen. Dessutom lär han ha hängrinat försmädligt. Man kan ju knappast undra på, att sjömansblodet började svalla och sal knuffade svaranden till sin antagonist. DA inträdde sonen på arenan nach försökte mäkla fred men Hetta fick endast till resultat, att även han blev förgrymmad och måtta de ett par hurringar mot misägaren, som dock endast t räffadeS på halsen. Svarandena hade inkallat ett vittne, vars berättelse överensstämde med deras egna uppgifter. Vittnet hade även efter uppträdet besiktigat målsägaren s befanns icke ha några märken efter målsägaren, utståndna strapatserna. Svarandena anförde, att de försökt få saken uppgjord i godo men ftnålssägaren hade förklarat sig »ge tusan» i den saken. De båda kämparna sluppo undan med en femma per man i böter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *