Ordensutnämningar.

Konungen har i extra ordenskapitel på måndagen bl. a. utnämt:
till kommeadörer av Svärdsorden, första klassen, översten och chefen för Hallands regemente G. R. Geijer, förut vid Gotlands infanteriregemeinte, samt kommendören vid flottan C. O. Lindsström, till riddare av Svärdsorden, första klassen, kaptenerna på övergångsstat vii Gotlands infanterikår R. Nilsson-Wiesel, vid Norrbottens artillerikår W. af Wetterstedt, vid intendenturkåren F. A. Sandström och på övergångsstat vid intendenturkåren E. G. M. Guston, och till riddare av Nordstjärneorden direktören Adolf Ahlgren i Gävle, och f. d. föredraganden i regeringsrätten Helge Berglund samt lektorn vid folkskoleseminariet i Karlstad K. A. J. Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *