Klintehamn.

Den 7 juni.
Spinntävlan i Klintehamn.
Gotlands hemslöjdsförening har i dag anordnat spinntävlan i Klintehamn, där fru Carin Smitterberg välvilligt ställt lokaler till förfogande. Intresset för tävlingen har också visat sig vara synnerligen stort, i det icke mindre än ett 20-tal deltagare från olika socknar tävla i denna ädla idrott. Den äldsta av deltagarna är icke mindre än 94 år. ,Även tillslutningen av intresserade åskådare har under dagens lope varit stor. Landshövdingskan Rodhe kommer att i egenskap av ordförande i Gotlands hemslöjdsförening förrätta prisutdelningen.

Skolorna.
Årsexamen hölls i kyrkskolan härstädes i går. Åtta barn avgingo efter vederbörligen genomgångna kurser. Avslutningstal hölls av kyrkoherde G. Sjöberg.

Högre folkskolans
elever företaga under sina lärares ledning i dag en skolresa till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *