I början af sistlidne Januari månad

förloredes, under vägen emellan Wisby och Klintehamn, en tom postväska, märkt ”Westergarns Tullpost”; den som tillvaratagit nämde väska eller kan lemna någon upplysning om den samma erhåller vedergällning om anmälan göres å härvarande postkontor eller å poststationen i Sanda.
Wisby Kongl postkontor den 16 Juli 1874.
e. f. M. Löfgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Juli 1874
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *